ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստան անվան մեկնաբանությունը
Հայաստան անունը նշանակում է Հայի աստվածային տուն, Հայ աստծո խոսք, բան,
տեղ, տուն։
Հայաստան= Հայ+աստան, Հայ+աստին անունը բնիկ հայկական անուն է, կազմված է
Հայ+աս+տի+ան արմատներից։
Հայաստան անվան բաղադրիչները․
-Հայ=հայ
-աս=աս, ազ, խոսք իմաստն ունի,
-տի=լույս, տիեզերք իմաստն ունի,
-ան= աստված, երկինք իմաստն ունի
*աս+Տի արմատներից է կազմված Աստի-Աշտի անունը, որն ունի -լույսի խոսք-
իմաստը, որից կազմված է Աստուած անունը
* տի+ ան արմատներից կազմված է տուն բառը
-աս-տի-ան արմատները միասին կազմում են աստվածային տուն իմաստը։
Ըստ Հր․ Աճառյանի asti – արարչություն, աստվածություն իմաստներն ունի,
astin – աստվածային բան, խոսք ։
astin – asti – արմատները բնիկ հայկական արմատներ են։
*Բնիկ հայկական անունները հիմնականում բազմիմաստ անուններն են,
ast-աստ արմատի երկրորդ իմաստը՝ տեղ, աստ- այստեղ իմաստն է, որն ունի Հայ տեղ
կամ հայ տուն իմաստները։
Նույն հայկական -աստան- արմատն ունեն՝ աստ, յաշտ – աղոթք, Ավեստա,
Պարսկաստան, Ռուսաստան, Աստանա, Ղազախստան, Չինաստան և այլ անունները։

© © 01․01․ 2022 թվական Մայնց
Հայրապետյան Կարինե
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ